Home

Raabta Karein

Hum har waqt aap ki madad ke liye jude hue hain

agar aapko koi madad darkaar hai ya agar aap ki koi sawalath hai toh barhaaye karam bila jhijak hum se raabta karein.

Call karein

Phone : +91 9849330310

Mail karein

info@ismahdaviyatrealislam.com

hamein message karein

Hum jaldh aapko raabta karenge

Bila ghijak hum se raabta karein

Dar Ul Ifta Al Mahadul Aali Al Islami,India se Jaaniye

Hazrat Imam Mahdi is duniya main nahi aaye. Tamaam log jinhone Imam Mahdi hone ka ailaan kiyaa inke daawe galath hai. Syed Mohammed Jaunpuri ne aksariyat.